Date/Time
Date(s) - 15/02/2024

Location
CaerwysTown Hall

Categories


CYMDEITHAS HANESYDDOL CAERWYS
CAERWYS HISTORICAL SOCIETY
Nos Iau Chwefror 15fed 2024 am 7.30 y.h
Thursday 15th February 2024 at 7.30 p.m
Hanes yn ei greu/History in the makin

Blynyddoedd ein plentyndod / Our Childhood Years
Darlith gan / Lecture byJohn Coppack
Neuadd y Dref/ Town Hall CAERWYS

AELODAU YN DDI-DÂL. YMWELWYR £3
MEMBERS FREE. NON MEMBERS £3

CYMDEITHAS HANESYDDOL CAERWYS CAERWYS HISTORICAL SOCIETY