Date/Time
Date(s) - 05/10/2023
19:30 - 21:30

Location
CaerwysTown Hall

Categories


CYMDEITHAS HANESYDDOL CAERWYS
CAERWYS HISTORICAL SOCIETY
Nos Iau Hydref 5ed 2023 am 7.30 y.h
Thursday 5th October 2023 at 7.30 p.m
Hwylio i Ffwrdd/Sailing Away

 

 

Ymfudwyr Gogledd Ddwyra Cymru o’r 19ed Ganrif 19th Century North East Wales Emigrants
Darlith gan / Lecture by

Kevin Matthias
Neuadd y Dref/ Town Hall CAERWYS

AELODAU YN DDI-DÂL. YMWELWYR £3
MEMBERS FREE. NON MEMBERS £3

CYMDEITHAS HANESYDDOL CAERWYS CAERWYS HISTORICAL SOCIETY